Κοινωνική ευθύνη

Η ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΒΙΤΣΑ Α.Ε. πραγματοποιεί συνεχείς και εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλα τα κρίσιμα στάδια των διαδικασιών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Τροφίμων και την αφορούν και πιο συγκεκριμένα, την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση τους, με τα πλέον σύγχρονα μέσα, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με γνώμονα τη συνέπεια και την υπευθυνότητα, με τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ώστε να προσφέρονται υγιεινά, ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Από το 2008 η Επιχείρηση εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων κατά το Πρότυπο ISO 22000:2005.