Ποιότητα & Αξιοπιστία

Βασική μας προτεραιότητα είναι να ανταποδίδουμε στους πελάτες μας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, προσφέροντας τους προϊόντα μοναδικής ποιότητας. Από το 2008 η ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΒΙΤΣΑ ΑΕ εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005